Rhamma-Ah is een sterke en dynamische multiculturele en multifunctionele organisatie in Rotterdam, Lutten en omstreken. De organisatie beoogt om op een outreachende en laagdrempelige manier hoogwaardige hulp- zorg- en dienstverlening te organiseren en coördineren. Zij richt zich daarbij op kwetsbare groepen en individuen in Rotterdam; ongeacht ras, geslacht, etniciteit en levensovertuiging. Deze missie wordt als maatschappelijke organisatie gerealiseerd door het stimuleren van resultaatgerichte samenwerking met verschillende instellingen en organisaties in Rotterdam, Hardenberg en omgeving.
 
Rhamma-Ah heeft een sluitend aanbod van een zorgketen. Zij is daarbij gericht op signalering, preventie, zorg, hulp en dienstverlening en vergroting van maatschappelijke zelfstandigheid. De organisatie zet de financiële middelen zo efficiënt mogelijk in ten behoeve van maatschappelijk herstel, (re)ïntegratie van de doelgroep. Rhamma-Ah kenmerkt zich door een sterke interne teamgeest. Dit valt op door een warme, respectvolle en aanstekelijke werkhouding, waardoor zowel haar klanten, alsook haar medewerkers zich erkend, gewaardeerd en gezien voelen.
 
De spil van de organisatie zijn de medewerkers en niet het aanbod.